Uzun dönem ikamet izni

Türkiye'de kesintisiz olarak en az sekiz yıl oturma izni ile ikamet etmiş olan yabancılara, Bakanlığın onayıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen süresiz oturma iznine Uzun Dönem İkamet İzni yada uzun dönem oturma izni denmektedir. Bu iznini alan yabancıların her yıl yada iki yılda bir oturma izni uzatımı yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kesintisiz sekiz yıl süresi nasıl hesaplanır?

 1. Sekiz yıl ikamet izninin hesaplanmasında öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılıyor. Hesaplama yapılırken yabancının başvuru yaptığı tarih esas alınır ve yurt dışında geçirilen süreler veya ikamet izni olmadan Türkiye’de kaldığı süreler kesinti olarak kabul edilir.

 2. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük olarak 1 yıllık dilimler içinde toplam 180 günü aşan kesintiye rastlanamaz ise diğer bir yıllık dilime geçilir ve bu kontrol 8 yıl tamamlanana kadar devam eder.

 3. 1 yıllık dilimlerde 180 günü aşan kesinti olmaması durumunda son 5 yıllık dilim içinde toplam 365 günü aşan kesinti olup olmadığına bakılır.

 4. 8 yıl içinde bir seferde veya peş peşe, yurt dışında ya da ikamet izni olmadan Türkiye’de geçirdiği süre 6 ayı geçen yabancıların talepleri, dilimlik hesaplama işlemi yapılmadan olumsuz olarak sonuçlandırılır

 5. Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmalıdır. Uzun dönem ikamet için başvuruda bulunan yabancının başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde sosyal yardım alması halinde talep olumsuz değerlendirilir.

 6. Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli finansal kaynaklara sahip olması gereklidir.

 

Yeterli ve düzenli gelir için:

 1. Yabancı, başvuru yaptığı yıl geçerli olan net asgari ücretten az olmamak kaydıyla aylık giderlerini karşılayabiliyor olmalıdır.

 2. Yabancı, her aile üyesi ve kendisi için asgari ücretin 1/3’ü kadar gideri karşılayabiliyor olmalıdır.

 3. Üçüncü kişilerin taahhütleri gelir kaynağı tespit edilirken kabul edilmemektedir.

 4. Geçerli sağlık sigortasına sahip olunmalıdır.

 5. Kamu düzeni ya da güvenliği açısından tehdit oluşturmaması gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izninin iptal ve tekrar alınması halleri?

Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu ilgili güvenlik birimlerinin desteğiyle tespit edilen yabancıların uzun dönem ikamet izinleri iptal edilir. Bu gerekçeyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar Kanunda belirtilen ikamet izni türlerinden hiçbirini almak üzere başvuru yapamazlar.

Sağlık, eğitim, ülkesinde gerçekleştirmesi gereken zorunlu kamu hizmeti veya görevi gibi durumlar hariç olmak üzere kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalan yabancıların uzun dönem ikamet izinleri iptal edilir. Bu gerekçeyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, başvuruda bulunarak izinlerini tekrar geri alabilirler.