İkamet izni hakkında

SIK SORULAN SORULAR

E-İKAMET NEDİR?

E-ikamet sistemi Türkiye Cumhuriyeti devletinde vize veya vize muafiyeti kapsamı dışında daha fazla süre ile Türkiye Cumhuriyetinde kalmalarına olanak sağlayacak yabancı ülke vatandaşı bilgi kayıt sistemidir.

RANDEVU ALMAM GEREKLİ Mİ?

Evet. Göç İdaresi Müdürlükleri randevusuz başvuruları kabul etmemektedir. Randevular E-İkamet Randevu Sistemi üzerinden öncelikle ön başvuru yapılmasının ardından alınabilmektedir. Randevu talebinde bulunmak için buraya tıklayabilirsiniz

PASAPORTUMUN SÜRESİ BİTTİ. İKAMET BAŞVURUSU YAPABİLİR MİYİM?

Hayır. Türkiye Cumhuriyetinde bulunan ülkenizin dış temsilciliklerinden (konsolosluk-elçilikler)’ den yeni bir pasaport talep etmeniz gerekecektir.

ÇALIŞMA İZNİM VAR İKAMET İZNİ GEREKLİ Mİ?

Anılan Kanun çerçevesinde çalışma izni, ikamet izni yerine geçmektedir yani çalışma izni sahibi yabancı çalışma izni süresince ikamet izni almadan ülkemizde kalma hakkı elde etmektedir.Çalışma izni talebi  için whatsapp hattı üzerinden mesaj bırakabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için tıklayın

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ZORUNLU MU?

Geçerli sağlık sigortası, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıda yer alan sağlık sigortalarından biri yeterli sayılmaktadır:

  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiyede sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik biriminden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon belgesi (SGKdan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.),

  3. Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

  4. Özel Sağlık Sigortası, ikamet izni süresini kapsamalı.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİN DOĞRULUGU

Yabancı Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek zorunda olmakla birlikte yabancının Türkiye’de kalacağı adres, sabit bir adres veya konaklama tesisine ait adreslerden biri olabilir. Ancak, her halükarda yabancının adres bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca ikamet izni belgesinin adrese ulaştırılabilmesi için adres, telefon numarası veya e-posta bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

DOĞUM BELGESİ HANGİ DURUMLARDA GEREKLİDİR?

18 yaş altı çocukların ikamet başvurularında ve aile ikameti (evlilik) başvurusu yapacak ülke vatandaşlarının nikah ve ikamet başvurularında istenmektedir.

ADLİ SİCİL BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

Adli Sicil Belgesi ( Suçu Yoktur ) evrakı kendi ülke makamlarından alınmış Apostilli ve Türkçe tercümesi yapılmış olması gereklidir. İl Göç İdaresi Müdürlükleri bu evrakı bazı durumlarda isteyebilmektedir.

BAŞVURU SONUCUNU NASIL ÖĞRENECEĞİM?

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yapılan başvurunun değerlendirme aşamasından sonra sonuç size PTT kargo ile ulaştırılacaktır.

YABANCILAR SINIR KAPILARINDAN HANGİ BELGE İLE ÇIKIŞ GİRİŞ YAPABİLİR?

Yabancılar; sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyle, belge kontrolünden geçtikten sonra giriş-çıkış işlemi yapabilir. Ancak 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren; vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanların girişlerine izin verilmeyecektir.

TÜRKİYE’YE GİREBİLMEK İÇİN VİZE ZORUNLUMUDUR?

Vize muafiyeti bulunan ülke vatandaşları hariç  Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancıların vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan amaçlarına uygun vize alarak gelmeleri gerekmektedir.

180 GÜNDE 90 GÜN  UYGULAMASINDAKİ AMAÇ NEDİR?

Türkiye’de vize süresinden veya vize muafiyetinin sağladığı süreden fazla kalacak yabancıların ikamet izninin sağlanması, böylece vizenin veya vize muafiyetinin daha çok turistik ziyaretleri içine alacak şekilde yabancılara sağladığı avantajın amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancıların ülkemizde bu süreden daha fazla kalmalarını istemeleri durumunda, şartlarını taşıdıkları ikamet izni çeşitlerinden birine başvurmaları ve ikamet izni almaları esastır.

APOSTİL NEDİR?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil'in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı'na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

APOSTİLLİ BİR BELGENİN AYRICA ONAYLANMASI GEREKİRMİ?

T.C. Resmi kurumlarında kullanılacak olan apostilli belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri gereklidir.

E-DEVLETTEN ALINAN BELGELER GÖÇ İDARESİNDE GEÇERLİ MİDİR?

E-devlet sisteminden alınan ve ‘resmi kurumlarda kullanılabilir’ ibareli evraklar geçerlidir.

İKAMET İZNİ BAŞVURUM İÇİN PASAPORT SÜRESİ NE KADAR OLMALIDIR?

Talep edilen süreden en az 60 gün daha uzun süreli pasaporunuzun bulunması gereklidir.

EKSİK BELGE TEMİNİ İÇİN NEKADAR SÜRE VERİLİR?

Eksik belgelerinizi tamamlamanız için idare tarafından 30 güne kadar süre verilebilir. Bu süre zarfında belgelerinizi tamamlayamazsanız işleminiz iptal edilebilir.

Yurt dışından ikamet iznine başvuru yapılabilir mi?

Hayır. Başvuru sürecinde yabancının Türkiye’de bulunması gerekmektedir.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ KİMLERE VERİLİR?

Aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet izni verilebilir: a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler e) Turizm amaçlı kalacaklar f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ NEKADAR SÜRE İÇİN VERİLİR?

Kısa dönem ikamet izinleri en fazla 2 yıl oladar düzenlenebilmektedir. İkamet izninin düzenlenmesinde sürenin tayini idarenin takdirindedir.

İKAMET İZNİ UZATMA  BAŞVURUSU NEZAMAN YAPILMALIDIR?

Uzatma başvuruları ikametin bitmesine 60 gün kalmasından itibaren yapılabilir. Uzatma başvurusu her koşulda ikamet izni bitmeden önce yapılmalıdır. Randevu talebinde bulunmak için tıklayın.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİM BİTMEDEN ÖNCE MEZUN OLDUM, NE YAPMAM GEREKİR?

Mezun olan yabancı öğrencilerin ikamet izinleri mezuniyet tarihi itibariyle kesilir. Bu durumda 10 gün içerisinde yeni kalış amacına uygun ikamet izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

İKAMET İZNİ SÜRESİ DOLDUĞU HALDE UZATMA BAŞVURUSU YAPMAYAN YABANCILARA İLİŞKİN UYGULAMA NASIL OLACAK?

İkamet izni süresi dolduğu halde ikamet izni uzatma başvurusu yapmayan ve “kabul edilebilir” bir mazereti olan yabancıların başvuruları alınırken; ikamet izin süresinin bitim tarihi ile başvuru tarihi arasındaki sürenin ikamet harcı, ceza tatbik edilerek alınmaktadır.

İKAMET İZNİ BELGELERİNİN DAĞITIMI NASIL YAPILIYOR?

Tüm ikamet izin belgeleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde basılarak, PTT aracılığıyla yabancıların adreslerine gönderilmektedir.

İKAMET İLİ DEĞİŞİKLİĞİNDE NE YAPILMASI GEREKİYOR?

İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancıların taşındıkları ilde ikamet etmek üzere başvuruda bulunarak yeni bir ikamet izni almaları gerekmektedir.

AİLE İKAMET İZNİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türk vatandaşı olan kimse a-yabancı eşine, b-18yaş altı çocuğuna, c-eşinin 18 yaş altı çocuğuna Aile ikamet izni için başvuru yapabilir. Çalışma izni olan yabancı da eşi ve 18 yaş altı çocuğuna aile ikamet izni alabilir.

250.000 dolar gayrimenkul satın almakla nasıl vatandaş olunur?

Türkiye'de de yatırım programından vatandaşlık mümkün. Bunun için 3sene satılamaz şerhi ile beraber 250.000 dolar'lık gayrimenkul yatırımı yapan yabancı vatandaşlık kazanabilir. Göçtürk'ün güncel projelerini buradan inceleyebilirsiniz