Vatandaşlık

Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak, TC kimlik ve Türk pasaportu alabilmek ve Türkiye'de daimi olarak yaşayabilmekle birlikte, bir Türk'ün bütün yasal ve sosyal haklarından faydalanma hakkına sahip olması demektir.Yabancı bir kişi, vatandaş olmanın genel şartlarına uyarak veya yatırımcı statüsüne sahip olması ile vatandaşlık kazanabilir.

       Genel Vatandaşlık

       Yatırımcı statüsü ile vatandaşlık

       GöçTürk Danışmanlık ile vatandaşlık yolu

 

       Genel Vatandaşlık

        Yabancıların Türk vatandaşlığına kabul edilmesinde genel yol, şartlarını yerine getiren yabancının başvuru yoluyla vatandaşlığı talep etmesi ve devletin bu talebi kabul etmesi ile kazanılan vatandaşlıktır.

        Türk vatandaşlığına geçmek isteyen bir yabancı, gerekli şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

 •  Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en az 5 yıl kesintisiz Türkiye'de ikamet  etmesi  ve sınırdışında bulnduğu süre toplam 365 günü geçmemesi,

 •  Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile göstermesi. Örn:

 •  Genel sağlık bakımından tehlike oluşturan bir hastalığı bulunmaması,

 •  Toplumsal düzeni bozucu suçlardan (örn: kaçakçılık, hırsızlık, dolandırıcılık) ceza   almaması ya da Türk örf ve adetleri ile aile yaşamına aykırı şekilde uyuşturucu   kullanma ve fuhuş yapma gibi davranışları bulunmaması ayrıca  herhangi bir suçtan   dolayı yargılanmak, mahkûm olmak ya da tutuklu bulunmaması,

 •  Türkiye’de kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması,

 •  Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

 •  Yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi gerekmektedir

 

       Yatırımcı statüsü ile vatandaşlık

        Yatırımcı statüsüne sahip yabancılar, genel şartlara uymasalar bile vatandaşlık kazanabiliyorlar. 

 •  En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmaz mal satın aldıkları (3 yıl satılmaması şartıyla) Çevre ve Şehirçilik Bakanlığınca tespit edilen.

 •  En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiklerini Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen.

 •  En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.

 •  En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de   faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca   tespit edilen.

        Yabancılar, Yatırım yapmak süreti ile Türk vatandaşlığını kazanabilecekler.

 

       GöçTürk Danışmanlık ile vatandaşlık yolu

        GöçTürk Danışmanlık, genel veya yatırım şartlarına uyan yabancılara Türkiye Cumhuriyet vatandaşlığına geçmek sürecinde şefaf ve güvenilir danışmanlık hizmeti sunarak, prosedürün doğru ilerlemesini sağlıyor.

        Ayrıca yatırım yapmak üzere vatandaşlık kazanmayı düşünen yabancılara, sermayeleri en verimli şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

        Özellikle gayrimenkul olmak üzere 250.000 Dolarlık yatırım yapmayı hedefleyen (genellikle ev satın almak isteyen) yabancılar için en gözde projeleri sunuyor, vatandaşlık başvurusu ve dosya takibini yaparak sonuca varana kadar yabancının yanındadır. 

        Vatandaşlık ile alakalı daha detaylı bilgi veya başvuru yapmak için alt bölümdeki mesaj kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.